IV PASŁĘCKI MTB MARATON – 17.06.2017 r.
Patronat Honorowy: Burmistrz Pasłęka

pobierz w fornie pdf

 

REGULAMIN


1. CEL ZAWODÓW
•zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
•propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
•propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze
•popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej
•promowanie tras i ścieżek rowerowych Pasłęka i okolic


2. ORGANIZATOR
•Grupa Rowerowa „Team Mustang Pasłęk”, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28


3. PARTNERZY
•Urząd Miejski w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, Plac św. Wojciecha 5
•Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2
•Zespół Szkół w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
•UKS „Lider”przy Zespole Szkół w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
•SZS w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28


4. KONTAKT
Oficjalna strona internetowa zawodów:
www.temmustang.pl

W sprawach związanych z udziałem w imprezie prosimy o kontakt:
Tomasz Tuniewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 604590660),


5. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
14-400 Pasłęk, Plac św. Wojciecha 5 – biuro zawodów (start/meta)
17 czerwca 2017 r.


6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
a) IV Pasłęcki MTB Maraton jest otwartą i rekreacyjną imprezą rowerową.
b) Uczestnikiem imprezy może być osoba, która spełnia następujące warunki (łącznie):
•prześle na adres Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy, opublikowany na stronie internetowej www.temmustang.pl lub dokona osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów, nie później niż na godzinę przed startem,
•dokona opłaty startowej w wysokości:
- 40 zł do 14 czerwca 2017 r. włącznie
- 50 zł po 14 czerwca 2017 r. w biurze zawodów
- preferowana forma opłaty to przelew bankowy
- dla trasy DLA DZIECI oraz RODZINNEJ : bezpłatnie
c) Organizator wprowadza limit uczestników wyścigu głównego do 350 osób.
d) Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów na konto bankowe:
Grupa Rowerowa TEAM MUSTANG Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28, 14-400 Pasłęk
29 8313 0009 0008 8617 2000 0010
z dopiskiem: „IV Pasłęcki MTB Maraton – imię i nazwisko”
e) Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
- dla osób powyżej 18 lat - złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia (lub zgoda lekarza) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach rowerowych oraz złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,
- dla osób poniżej 18 lat (minimum 16 lat) - zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach rowerowych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia (lub zgoda lekarza) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach wytrzymałościowych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,
f) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
g) Realizacja opłat startowych:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych; jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora,
- Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zrezygnowały udziału, nie wzięły udziału w zawodach lub nie stawiły się na starcie zawodów na technicznie sprawnym rowerze,
- opłata uiszczona nie podlega zwrotowi; nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty startowej na rzecz innego zawodnika,
- w przypadku odwołania zawodów do dnia poprzedzającego dzień ich rozpoczęcia zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej,
- skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów, odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej.


7. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE
UCZESTNIK MARATONU NIE MOŻE ZMIENIĆ DYSTANSU W CZASIE JEGO TRWANIA !
RODZINNY( 5 km ) (bez rejestracji)
DLA DZIECI ( 1,2 km ) (rejestracja w biurze zawodów)
Trasa tegorocznego maratonu:
1 pętla – około 22 km
2 pętla – około 20 km
MINI (około 22 km – 1 pętla):
M - OPEN
M1 – mężczyźni w wieku poniżej 20 lat (roczniki od 1998 do 2001)
M2 – mężczyźni w wieku 20-29 lat (roczniki od 1988 do 1997)
M3 – mężczyźni w wieku 30-39 lat (roczniki od 1978 do 1987)
M4 – mężczyźni w wieku 40-49 (roczniki od 1968 do 1977)
M5 – mężczyźni w wieku 50+ (rocznik 1967 i starsi)
K - OPEN
K1 – kobiety w wieku 30 lat i poniżej (rocznik 1987 i młodsze)
K2 – kobiety w wieku powyżej 30 lat (rocznik 1986 i starsze)
MEGA (około 42 km – 2 pętle):
M - OPEN
M1 – mężczyźni w wieku poniżej 20 lat (roczniki od 1998 do 2001)
M2 – mężczyźni w wieku 20-29 lat (roczniki od 1988 do 1997)
M3 – mężczyźni w wieku 30-39 lat (roczniki od 1978 do 1987)
M4 – mężczyźni w wieku 40-49 (roczniki od 1968 do 1977)
M5 – mężczyźni w wieku 50+ (rocznik 1967 i starsi)
K - OPEN
K1 – kobiety w wieku 30 lat i poniżej (rocznik 1987 i młodsze)
K2 – kobiety w wieku powyżej 30 lat (rocznik 1986 i starsze)


8. PROGRAM
08.30-10.30 – rejestracja zawodników w Biurze Zawodów
09.15 – otwarcie zawodów
09.30 – START (dystans dla DZIECI)
10.00 – START (dystans RODZINNY)
11.00 – START (dystanse MINI, MEGA)
15.00 – zamknięcie mety (trasy: MINI, MEGA)
15.15– dekoracja zwycięzców (trasy: MINI, MEGA)


9. ŚWIADCZENIA I NAGRODY
a) W ramach opłaty startowej Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
- udział w zawodach,
- nagrody finansowe w łącznej ogólnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn,
- pamiątkowy medal za ukończenie zawodów,
- numer startowy,
- poczęstunek na mecie,
- napoje na trasie maratonu,
- zabezpieczenie medyczne,
- obsługę sędziowską,
- ubezpieczenie NNW,
- toalety
b) Dla najlepszych zawodników w łącznej ogólnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn (wyłącznie OPEN) przewidziane są nagrody finansowe.
c) Dodatkowe informacje
- Nagrody, dyplomy, statuetki i puchary będą wręczane zawodnikom wyłącznie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Zawodnik, który nie pojawi się na ceremonii dekoracji traci prawo do przysługujących mu nagród, zachowując jednocześnie zajęte miejsce. Tylko w wyjątkowych przypadkach Organizator może  podjąć decyzję o wręczeniu nagród zawodnikom nieobecnym na ceremonii dekoracji.
- Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie oraz nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
- Premie i nagrody finansowe zdobyte przez uczestników będą przekazywane w formie gotówki po zakończeniu zawodów.
- Wartość otrzymanych nagród może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującego prawa.


10. INFORMACJE TECHNICZNE
a) Sprzęt
- uczestnicy mogą startować na dowolnych rowerach sprawnych technicznie.
- każdy zawodnik, niezależnie od wieku i umiejętności, zobowiązany jest do jazdy w poprawnie założonym i zamocowanym sztywnym kasku rowerowym.
b) Trasa
- zawody zostaną przeprowadzone w Pasłęku i jego okolicach,
- szczegółowe mapki oraz opis trasy zostaną opublikowane na stronie internetowej zawodów www.temmustang.pl,
- trasa będzie oznaczona taśmą oraz znakami kierunkowymi,
- na trasie zawodów mogą występować (zwłaszcza po opadach deszczu) odcinki niebezpieczne, strome zjazdy i podjazdy,
- uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy jedynie w sposób określony przez Organizatora,
- zawodnicy podczas jazdy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych, rowerzystów lub innych pojazdów.
c) Start i meta
- start odbywa się z sektorów startowych (MEGA, MINI),
- w sektorze pierwszym pierwszeństwo mają zawodnicy, którzy w poprzednim maratonie zajęli pierwszych 10 miejsc i 40 pierwszych osób, które opłacą startowe,
- Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników najpóźniej na odprawie technicznej w dniu zawodów,
- zawodnicy pokonujący kolejne pętle muszą za każdym razem przejechać linię mety.
d) Numery startowe
- zawodnicy otrzymują numer startowy w Biurze Zawodów podczas rejestracji,
- numery należy przymocować wyłącznie pod kierownicą, tak, aby były widoczne w całości podczas pokonywania trasy,
- zabronione, pod groźbą dyskwalifikacji, jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
e) Punkt medyczny i toalety
- punkt medyczny będzie znajdować się na terenie startu/mety i na trasie wyścigu,
- kabiny WC będą znajdowały się nieopodal startu/mety,
f) WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY:
1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82 - 300 Elbląg
2. Szpital Powiatowy Spółka z o. o. w Pasłęku
ul. Kopernika 24A
14-400 Pasłęk
g) Pomiar czasu
- na zawodach prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu, przeprowadzony przez firmę zewnętrzną
- każdy zawodnik podczas rejestracji w Biurze Zawodów otrzyma elektroniczny chip, który trzeba będzie odpowiednio zamocować; sposób mocowania zostanie określony w dniu zawodów; chipa nie należy zdejmować przed przekroczeniem linii mety; na mecie chipy będą odbierane przez obsługę,
- w przypadku zgubienia, zniszczenia lub braku chipa na trasie zawodnik może nie zostać sklasyfikowany, a ponadto może być obciążony karą finansową (w wysokości 200 złotych),
- poza metą w wybranych miejscach na trasie rozmieszczone mogą być punkty pomiaru czasu; ich lokalizacja nie będzie ujawniona zawodnikom przed startem (będą dobrze widoczne na trasie),
- na trasie mogą znajdować się także dodatkowe punkty kontroli bez pomiaru czasu; obsługa punktów będzie zapisywała numery startowe zawodników,
- ominięcie punktu pomiaru czasu, punktu kontroli lub pokonanie trasy inaczej niż w sposób ustalony przez Organizatora skutkuje dyskwalifikacją.
h) Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w   przypadku:
- stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej są ostateczne i nieodwołalne),
- przekroczenia limitu (godziny zamknięcia trasy),
- jazdy bez poprawnie założonego i zamocowanego sztywnego kasku rowerowego,
- niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
- przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
- ominięcia nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
- nieodnotowania zawodnika przesz sędziego lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiarowym,
- złamania zasad bezpieczeństwa,
- stosowania środków dopingujących, nieprzestrzegania zasad Fair-Play oraz przepisów regulaminu,
- nie wykonywania poleceń sędziów i Organizatora.
i) Protesty
- protesty można składać na ręce sędziego zawodów najpóźniej 15 minut po przybyciu na metę w formie pisemnej (wyłącznie na formularzu dostępnym w Biurze Zawodów).
j) Inne
- w przypadku wycofania się uczestnika (rezygnacja, zejście z trasy) musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora osobiście (np. sędziego na trasie lub jak najszybciej po dotarciu do mety) lub telefonicznie; jeśli zawodnik nie poinformuje o rezygnacji i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją; nieuzasadnione wezwanie pomocy medycznej skutkować będzie nałożeniem kary finansowej w wysokości 500 zł,
- zawodnik, który zrezygnuje lub zostanie zdyskwalifikowany nie będzie miał szansy powrotu na trasę i kontynuowania rywalizacji,


11. BEZPIECZEŃSTWO
a) Informacje ogólne
- wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko; Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów,
- wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora,
- podczas odprawy lub na stronie internetowej zawodów uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie,
b) Warunki atmosferyczne
- zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne,
- w trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo w przypadku zmiany warunków atmosferycznych skrócić, zmienić lub nawet odwołać część lub całą trasę, a w przypadku drastycznego załamania pogody możliwe jest także odwołanie zawodów,
- zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.
c) Zasady Fair-Play
- aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora,
- żaden uczestnik nie może przeszkadzać innym uczestnikom, a wolniejszy uczestnik powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
- podczas pokonywania trasy należy zachować szczególną uwagę i ostrożność, zwłaszcza gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
- zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa i zaleceń osób zabezpieczających trasę.


12. INNE INFORMACJE
a) Ochrona środowiska naturalnego
- zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy,
- nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie za wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
- nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
b) Zapoznanie się z zasadami i regulaminami
- każdy uczestnik zawodów oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun):
*akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania zawodów oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami uczestnictwa,
*bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
*przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami,
*przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
*przyjmuje do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach,
*swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,
*wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów (nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach).
c) Inne
- jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów jest zabroniona,
- w miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatora,
- zawodnik wkraczając na metę nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach); zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora. Analogiczna sytuacja dotyczy ceremonii dekoracji zawodników.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia zawodów.
b) Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z zawodami, w tym zawodników.
c) Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
e) Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak jej uczestnikami.
f) Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
g) Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
h) Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.


Organizatorzy